Parafia

Parafia rzymskokatolicka w Wierchomli Wielkiej została erygowana 12 XII 1951 roku przez ks. bpa Jana Stepę. Jest kontynuatorką wschodniej odmiany chrześcijaństwa. Aktualnie liczy 700 wiernych. Do roku 1947 funkcjonowała tu parafia greckokatolicka. Wchodzące w skład parafii wioski mają bogatą przeszłość Wierchomla Wielka powstała w 1595 roku, a Wierchomla Mała w 1603.

Parafia jest ciekawie ukształtowana: u jej początku znajduje się kamieniołom, na końcu stacja narciarska a w samym środku kościół. Rozciąga się na przestrzeni 8 km i jest rozłożona wzdłuż potoku Wierchomlanka. Ze względu na bogactwa naturalne takie jak: nieskażone środowisko naturalne czy zasoby wód mineralnych ten zakątek należy do jednych z najbardziej malowniczych w Beskidzie Sądeckim.

Na terytorium parafii znajduje się ok. 30 kapliczek i krzyży przydrożnych. Przy samym kościele znajduje się ich sześć. Pięć z nich stanowi bezpośrednie otoczenie cerkwi. Zostały one wzniesione dla celów ściśle duszpasterskich. Na ścianie każdej z nich umieszczone są obrazy pana Bernarda Wójcika artysty plastyka z Nowego Sącza, o następującej tematyce: 1/ Chrystus zmartwychwstały; w tej kapliczce są ponadto jeszcze 2 obrazy: Modlitwa pana Jezusa w Ogrójcu oraz Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie; pod tą kaplicą znajduje się grobowiec kapłański z 6 niszami; 2/ Święty Juda Tadeusz, 3/ Święta Kinga, 4/ Pana Jezus Przemieniony, kopia Obrazu z fary nowosądeckiej, 5/ Święty Józef.

Na placu przykościelnym została postawiona kapliczka wyrzeĽbiona w drzewie lipowym, kryta gontem, na fundamencie betonowym i podmurówce kamiennej. W kapliczce znajduje się figura Matki Bożej z Lourdes oraz Pana Jezusa Frasobliwego, wykonane przez pana Stanisława Izworskiego, miejscowego artystę rzeĽbiarza, aktualnie zamieszkałego w Nowym Sączu. Ta kapliczka jest pomnikiem wzniesionym dla uczczenia pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu i kanonizacji bł. Kingi w dniu 11 czerwca 1999 roku. W dniach żałoby po śmierci Jana Pawła II parafianie bardzo licznie gromadzili się w tym miejscu na wspólne modlitwy.

Dzwonnica wolnostojąca z XIX wieku murowana z kamienia w kształcie potrójnej arkady na zawieszeniu dzwonów. Na dzwonnicy 3 dzwony z roku 1971 odlane w Przemyślu u Felczyńskich. Dzwony zostały zelektryfikowane przez Zakład Elektromechaniczny Waldemara Łani z Przeworska w roku 1999.

Na parterze plebanii znajduje się kaplica kultowa pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbego. Pierwotnie pełniła ona rolę salki katechetycznej. Aktualnie służy ona do sprawowania liturgii w dni powszednie, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Do kaplicy jest niezależne wejście od zewnątrz. Kaplica ta odnowiona w latach 1977/78.

Dookoła kościoła znajduje się cmentarz grzebalny, otoczony murem układanym z kamienia, bez zaprawy. W roku 60-lecia akcji "Wisła" tj. w 2007 podjęto starania mające na celu renowację zniszczonych nagrobków łemkowskich.

Kamieniołom, Stacja Narciarska oraz Kapliczki i Krzyże przydrożne to trzy znaki rozpoznawcze wierchomlańskiej wspólnoty.