Ogłoszenia duszpasterskieIV niedziela Adwentu „C” – 20. XII. 2015

1. Przeżywamy dziś IV niedzielę Adwentu. Msze św. o godz. 7:00, 10:00 i 17:00. Po Mszy św. o 7:00 nowenna do Dzieciątka Jezus. Dziś po Mszach św. u dziewcząt ze scholi można nabyć poświęcone opłatki wigilijne. Jest jeszcze kilka świec wigilijnych.
2. Dziękuję za złożone ostatnio w kaplicy produkty spożywcze, słodycze oraz ofiarę, którymi parafianie podzielili się z innymi.
3. Spowiedź święta przed świętami będzie jeszcze jutro i we wtorek w Piwnicznej przez cały dzień, u nas rano w kaplicy przed Roratami.
4. Jutro po Roratach będzie można sobie zabrać do domu na święta Wigilijne Światło Pokoju przywiezione przez Gromadę Zuchów.
5. W środę od godz. 9:00 będzie przygotowywany kościół oraz kaplica do świąt Bożego Narodzenia. Zachęcam chętnych i dysponujących czasem do zaangażowania się w tę pracę. Szczególnie proszę o taką pomoc naszych lektorów oraz starsze dziewczęta ze scholi.
6. W tygodniu ostatnie w tym roku Roraty. Zachęcam do udziału w tym nab. tych, którzy jeszcze na Roratach nie byli, szczególnie dzieci i młodzież. Dziękuję parafianom za udział w tym adwentowym nabożeństwie. Dziewczętom ze scholi dziękuję za prowadzenie śpiewu godzinek i w czasie Rorat.
7. W środę o 8:30 spotkanie dla dzieci i młodzieży idącej na kolędę misyjną. O godz. 10:00 zbiórka dla ministrantów. O godz. 15:00 spotkanie dla scholi. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla lektorów.
8.  W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia, zachowajmy w tym dniu tradycyjny post. W czasie wieczerzy wigilijnej niech będzie wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii , łamanie się opłatkiem, wspólny posiłek, śpiew kolęd. O godz. 24:00 Pasterka – Msza święta sprawowana na pamiątkę narodzenia się Pana Jezusa. Składka z tej Mszy św. przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia. W Wigilię także przypada 8 rocznica śmierci ks. Tadeusza Szkaradka.
9. W piątek uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. jak w każdą niedzielę. W sobotę święto św. Szczepana - pierwszego męczennika Chrześcijaństwa – Msze św. w tym dniu o godz. 7:00 i 10:00. Nie będzie w tym dniu Mszy św. popołudniowej. Po Mszy św. o 7:00 poświecenie owsa. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. W czasie Mszy św. o 10:00 będzie rozesłanie kolędników misyjnych. Przyjmijmy kolędników do naszych domów by przez to podtrzymać tradycję kolędowania w okresie Bożego Narodzenia i wspomóc misyjną działalność Kościoła. Następna niedziela to święto Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
10.Ostatnio ofiarę na cele parafialne złożyli: Danuta i Mirosław Kulig,  Anna i Tadeusz Petrylak, Agnieszka i Krzysztof Petrylak, Anna i Edward Miejscy, Maria i Czesław Zielińscy, Wacław i Monika Serkis, Halina i Marek Białowodzcy, Bożena i Aleksander Łomniccy, Joanna i Dariusz Dobosz. Bóg zapłać za złożoną ofiarę.

Intencje Mszy św.  21. – 27. XII. 2015

poniedziałek
7:00
+ Anielę i Tomasza Żywczak int. syna z rodz.
wtorek
7:00
+ Tadeusza Wachowiaka, Zbigniewa i Mariana Łękawskich
środa
7:00
– w int. Anny i Iwony, prośba o zdrowie i bł. Boże int. teściowej z mężem
17:00 + Kazimierza Jojczyk od Jacka i Heleny z Piwnicznej
czwartek
7:00
+ Józefa Panczykowskiego int. Rusiniaków i Steców
czwartek
24:00 Pasterka

1) - w 4 r. ślubu Elżbiety i Mateusza podz. za łaski i prośba o dalsze Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
2) + Kazimierza Jojczyka od rodziny Marusia i Tokarczyków
piątek 
Boże Narodzenie
7:00
 
podz. P. Bogu za łaski i prośba o zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz dalsze Boże bł. int. Sabiny i Bogusława Potoniec
10:00
1) + Marię Zielińską w 2 r. śm. i Franciszka Zielińskiego w 22 r. śm. int. Zbigniewa z rodz.  
 2) – w int. parafian o Boże bł.
17:00
+ Aleksandra Białowodzkiego int. żony i dzieci
sobota 
św. Szczepana
7:00
 
1) + Krystynę Kalińską w 7 m. po śm. od uczestników pogrzebu
2) + Kazimierza Jojczyka od Julii Mikołajczyk
10:00
1) - w 37 r. ślubu Teresy i Ryszarda podz. za łaski i prośba o dalsze Boże błogosł. dla całej rodz.
 2) + Michała i Marię Dziubińskich, Józefę i Józefa Tokarczyk w r. śm.
Niedziela Świętej Rodziny
7:00

+ Zofię Rusiniak w 15 r. śm. int. rodziny
10:00
1) + Mariana Bogaczyka od najbliższej rodziny
2) + Józefa Panczykowskiego int. mamy
17:00
+ Władysławę Stanczak w 2 r. śm. int. córki z rodziną         

Niech nas wszystkich wspomaga nasz patron, Święty Michale Archaniele …. 

autor: KŚ, data publikacji: 20.12.2015


III niedziela Adwentu „C” – 13. XII. 2015

1. Przeżywamy dziś III niedzielę Adwentu tzw. niedzielę „Gaudete” tzn. radujcie się. Msze św. o godz. 7:00, 10:00 i 17:00.
2. Od środy tzn. od 16.XII czyli na 9 dni przed Bożym Narodzeniem rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus, będzie ona w czasie Rorat, które są odprawiane codziennie w kaplicy, rozpoczynają się śpiewem godzinek o godz. 6:30.
3.  Również w środę 16. XII w naszym kościele będzie Spowiedź Adwentowa od godz. 14:00 do 17:00 z przerwą od 15:30 do 16:00. Zapraszam do skorzystania z Sakramentu Pokuty przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.
4. Dziś i w następną niedzielę po Mszach świętych będą rozprowadz. opłatki wigilijne. Można je nabywać u dziewcząt ze scholi. Składając przy tym ofiarę wyrażamy im wdzięczność za to, że przez cały rok śpiewają w czasie Mszy świętych i podczas nabożeństw.  
5. Świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy są do nabycia u lektorów.
6. Zachęcam do konkursu szopek bożonarodzeniowych. Wykonane własnoręcznie szopki będzie można przynosić najlepiej do kościoła w niedzielę 20 grudnia. Konkurs odbędzie się w niedzielę Świętej Rodziny 27. XII. po Mszy św. o godz. 10:00. Regulamin konkursu dzieci otrzymają w szkole.
7. Do naszej parafii w tym roku dotrze Betlejemskie Światło Pokoju. W niedzielę 20.XII. Gromada Zuchów z Wierchomli otrzyma światło od harcerzy w Nowym Sączu w kościele MB Niepokalanej. U nas będzie można ten ogień zabrać do domów w poniedz. 21.XII. po Roratach. Trzeba przynieść z sobą znicza z zabezpieczeniem od wiatru.
8. Ostatnio ofiarę na cele parafialne złożyli: Krzysztof Potępa, rodzina Kuźlaków nr. 80, rodzina Diakow, Renata i Adam Szwala, Agnieszka i Maciej Grucela, Zbigniew Zieliński, Paulina i Jacek Bołoz, dwie ofiary anonimowe.  Bóg zapłać za złożoną ofiarę.

Intencje Mszy św. od 14.XII. do 20.XII. 2015

poniedziałek
7:00
– w pewnej intencji
wtorek
7:00
+ Stefanię i Juliana Sztuczka int. syna z rodz.
środa
7:00
+ Annę, Bronisława Bołoz, Salomeę i Piotra Potera int. Marii i Ryszrda Poterów
17:00 + Kazimierza Jojczyk od rodz. Tyrklów z Chomranic (w kaplicy)  
czwartek
7:00
+ Marię i Tomasza Żywczak
ok. 18:00 – Msza św. w domu chorej u państwa Hnatyszaków
piątek
7:00
+ z rodz. Mamiaków i Keklaków
17:00 + Kazimierza Jojczyk od kier. i prac. Zakładu Górn. w Wierchomli
sobota
7:00
+ Kazimierza Jojczyk od Agnieszki, Kamila i Karola z Piwnicznej
niedziela
7:00
+ Aleksandra Białowodzkiego int. syna z rodz.
10:00 + Jana Góreckiego
17:00 – w int. Małgorzaty Pauliny o Boże bł. dla niej i jej rodz. int. uczestników Chrztu św.

Niech nas wszystkich wspomaga nasz patron: Święty Michale Archaniele …. 

autor: KŚ, data publikacji: 15.12.2015


II niedziela Adwentu „C” – 06. XII. 2015

 1. Dziś przeżywamy II niedzielę Adwentu jest to niedziela adoracyjna ze zmianą tajemnic różańca. Msze św. o godz. 7;00,  10;00 i  17:00.
 2. W dzisiejszą niedzielę zbierane są ofiary do puszek jako pomoc Kościołowi na Wschodzie. Są także do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy.
 3. Dziś po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.
 4. Roraty w ciągu tygodnia w kaplicy, o godz. 6:30 - śpiew godzinek po nich Msza św. roratnia. Zachęcam do udziału w tym pięknym nabożeństwie, szczególnie zapraszam młodzież i dzieci.
 5. W przyszłą niedzielę będzie poświęcenie opłatków wigilijnych, które będzie można nabywać po Mszach świętych u dziewcząt ze scholi.
 6. Spowiedź adwentowa przed uroczystością Bożego Narodzenia będzie w naszym kościele w środę 16.XII. po południu.
 7. W kaplicy zostanie od jutra wystawiony kosz na żywność. W ten sposób będziemy się mogli podzielić przed świętami z potrzebującymi.
 8. Do nabycia „Gość niedzielny” i „Promyczek dobra” dla dzieci.
 9. We wtorek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P.  Msze św. rano jako Roraty i wieczorem w kaplicy o 17:00, na którą zapraszam dzieci klasy II szkoły podstawowej z rodzicami. Będzie poświęcenie różańca i medalika.
 10. Ośrodek Pomocy Społ. w Piwnicznej przypomina rodzicom o konieczności ponownego składania wniosków o dożywianie dzieci w szkole na okres od I do VI. 2016 r. Informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Ośr. Pomocy Społ.
 11. W środę 09.XII. o godz. 12:00 koło remizy Specjalist. Ambulans Diagnostyczny   będzie prowadził badania w kierunku osteoporozy. Zaprasza się do badania osoby powyżej 20 rku życia. Koszt 30 zł. Wynik badania jest zaraz podany.  
 12. W sobotę 12 grudnia na godz. 17:00 zapraszam do kaplicy młodzież naszej parafii na Roraty dla młodzieży. Będzie to spotkanie przygotowujące do przeżycia Światowych Dni Młodzieży. Szczególnie zapraszam na to spotkanie młodzież klas gimnazjum w ramach przygotowanie do sakramentu Bierzmowania.
  Zapraszam także młodzież ze szkół średnich.
 13. Ostatnio ofiarę na cele par. złożyli: Dominika i Mirosław Pawlik. Bóg zapłać.

Intencje Mszy świętych – (07 – 13.XII.2015)

poniedziałek
7:00
+ Annę Łomnicką od chrześnicy Kazimiery z rodziną
wtorek
7:00
+ Krystynę Kalińską od Burmistrza Piwnicznej i od pracow. Urzędu
17:00 + z rodz. Dziubińskich, Bołozów, Serkisów, Ignatowicza
środa
7:00
+ Franciszka Żywczaka
17:00 + Antoninę, Mikołaja Hołowaczów, Stefana Tokarczyka, Tadeusza Stencla  
czwartek
7:00
– podz. za otrz. łaski i pr. o dalsze Boże bł. w rodz. Tokarczyków 
piątek
7:00
+ Cezarego
17:00 + Kazimierza Jojczyka od Grażyny Tyrkiel z rodz. z Marcinkowic
sobota
7:00
+ Kazimierza Jojczyka od rodziny Myjaków z Żor
niedziela
7:00
+ Antoniego Węgrzyna
10:00 + Katarzynę Żywczak w 4 r. śm. 
17:00 + ks. Tadeusza Szkaradka, ks. Kazimierza Muchę, Jana, Marie Bołoz, Tadeusza Gumulaka, Wojciecha, Stanisława, Sylwestra Żywczak, Edwarda Kuźmiak, Józefa Kuc, Mariana Panczykowskiego

Niech nas wszystkich wspomaga nasz patron Święty Michale Archaniele ….

autor: kś, data publikacji: 06.12.2015


I niedziela Adwentu „C” – 29.XI. 2015

1. Dziś przeżywamy I niedzielę Adwentu, jest to zarazem początek Nowego Roku Liturgicznego w Kościele. Msze św. w dniu dzisiejszym o godz. 7:00, 10:00 i 17:00, oo 16:30 wypominkii i różaniec za zmarłych.
2. Od jutra w dni powszednie Adwentu Roraty w kaplicy, rozpoczniemy je śpiewem godzinek o godz. 6:30. Zachęcam do licznego udziału w tym nabożeństwie. Dzieci będę mogły zabierać do domu figurkę Dzieciątka Jezus po wcześniejszym losowaniu. zachęcam dzieci do spełnienia dobrych uczynków.
3. Wspomnnienia tygodnia:
w poniedziałek - św. Andrzeja Apostoła
w czwartek - św. Franciszka Ksawerego
w piątek - św. Barbary
4. W piątek o godz. 17:00 z racji wspomnienia św. Barbary będzie Msza św. w int. pracowników, kierownictwa i zarządu Kopalni Piaskowca w Wierchomli jako podziękowanie i prośba o bł. Boże przez wstawiennictwo św. Barbary - patronki. Również w int. emerytowanych pracówników tego zakładu i za zmarłych.
5.  W tygodniu przeżywać będziemy: Pierwszy czwartek miesiąca, po Roratach nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, w tym dniu modlimy siię także o powołania do służby Bożej w Kościele.
6. Pierwszy piatek miesiąca, Msza św. i nab. pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:00. w tym dniu modlimy się także w intencji Misji i wspieramy ofiarą tę działalnośc Kościoła.
7. Pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP przy porannych Roratach.
8. Spowiedź św. z racji pierwszego piątku w środę i w piatek od godz. 16:00 albo rano w czasie śpiewu godzinek. Wyjazd do chorych w piątek po godz. 8:00.
9. Następna niedziela to pierwsza niedziela miesiąca ze zmianą tajemnic różańcowych.
10. Za tydzień w II niedzielę Adwentu w naszej diecezji jest organizowana zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
11. W przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.
12. Od przyszłej niedzieli będą rozprowadzane świece Caritas Wigilijna Dzieła Pomocy.
13. W sobotę o godz. 15:00 w kaplicy spotkanie dla ministrantów, scholi i lektorów.
14. Ostatnio ofiarę na cele parafialne złożyli: Maria i Jan Ogórek, Barbara i Bogdan Białowodzcy, Marta i Leszek Marusia. Bóg zapłać za złożoną ofiarę.
 

Intencja Mszy świętych 30.XI - 06.XII.2015

poniedziałek
7.00
+Józefa, Katarzynę, Franciszka, Władysława, Stanisława i Michalinę Bołoz
wtorek
7.00
+Krystynę Kalińską od Towarzystwa Rozwoju Piwnicznej
środa
7.00
+Annę i Józefa Pawlik, Zofię i Władysława Dobosz
17.00 + Kazimierza Jojczyk w 4 miesiąc po śm. od uczestników pogrzebu
czwartek
7.00 +Czesławę, Michała, Franciszka, Piotra Piwowar, Marię, Michała Dziubińskich, Mariana, Bazylego Rusiniak
piątek
7.00 -
z Róży rożańcowej św. Barbary, podziekowanie za łaski i prośba o dalsze bł.Boże dla członkin i ich rodzin oraz za zm. członkinie tej róży
17.00 - w int. Zarządu i Pracowników Zakładu Górniczego w Wierchomli, podz. za łaski i prośba o dalsze Boże bł.oraz za zmarłych pracowników.
sobota
7.00 +Kazimierza jojczyka od Kazimierza Cięciwy z rodz.
niedziela
7.00 - z Róży św. Stanisława o Boże bł. dla członków tej róży i ich rodzin oraz za zm. Aleksandra
10.00 - w int. Małgorzaty Pauliny o bł. Boże dla niej i jej rodziców int. uczestników Chrztu św.
17.00 + Tadeusza Broniszewskiego i +Jana Bołoza

Niech nas wszystkich wspomaga nasz patron: Święty Michale Archaniele ....  


 

 

autor: KŚ, data publikacji: 01.12.2015Foto

Ogłoszenia Ogłoszenia Ogłoszenia